Termokamery a přístroje pro detekci a vizualizaci úniku plynů

Dnes existuje celá řada metod pro kontrolu plynovodů a plynových zařízení. Nicméně velmi často jsou plynovody a tato zařízení na špatně přístupných místech, kde je kontrola velmi obtížná, či časově náročná. Samostatnou kapitolu pak tvoří podzemní plynovody.

Naše společnost nabízí speciální přístroje pro dvě moderní bezkontaktní metody detekce, lokalizace a vizualizace úniku plynů, které pracují v neviditelném infračerveném spektru a díky prokazatelným výsledkům a úspoře času se stávají stále více využívanější v tranzitních, distribučních i servisních společnostech.


Detekce a vizualizace plynu termokamerami FLIR GF

Unikátní metodou pro detekci a hlavně vizualizaci úniku plynu jsou speciální termokamery FLIR GF od nejstaršího a největšího světového výrobce termokamer na světě, FLIR Systems. Obecně jsou termokamery známě jako přístroje pro bezkontaktní zobrazení teplotních polí a měření teplot, ale infračervené spektrum, ve kterém pracují, umožňuje i další využití.

Termokamery FLIR řady GF (Gas Finder) obsahují speciální technologii snímače, umožňující jak bezkontaktní měření teplot, tak také zobrazení celé řady plynů, včetně plynů z různých chemických / uhlovodíkových sloučenin a zobrazit tyto plyny jako mrak. Termokamery FLIR GF mají speciální režim HSM (High Sensitivity Mode), který zajišťuje zobrazení i velmi malých úniků. Díky této schopnosti je možné nalézt a zobrazit přesné místo úniku, což napomáhá k rychlé opravě či výměně vadné části plynovodu / zařízení a snížení rizika.


Termokamery FLIR pro detekci úniku plynů:

    • FLIR GF77a stacionární nechlazená termokamera pro detekci úniku plynů
    • FLIR GF77 přenosná nechlazená termokamera pro detekci úniku plynů
    • FLIR GFx320 – přenosná termokamera do výbušného prostředí pro detekci úniku plynů
    • FLIR GF320 – přenosná termokamera pro detekci úniku plynů
    • FLIR GF306 – přenosná termokamera pro detekci úniku plynu SF6 a dalších plynů

Detekce a lokalizace zemního plynu laserovými systémy PERGAM

Laserové přístroje využívají princip, kdy vysílají a zpětně přijímají infračervený laserový paprsek na určité frekvenci, kde dochází k pohlcování zemním plynem. Pokud k tomuto dojde, přístroj porovná úbytek odraženého paprsku se speciálním algoritmem a v případě shody vyhodnotí tento úbytek jako detekovaný zemní plyn. Únik je kvantifikován v ppm * m a uživatel má tedy hned informaci, zda v kontrolované místě se nachází zemní plyn a jeho pravděpodobnou koncentraci. Výhoda laserových přístrojů PERGAM je v jejich variabilitě, protože se nabízejí ve čtyřech různých provedení podle typu použití.

Více informací na: Detekce zemního plynu systémy PERGAM