Analyzátory kvality elektrické energie UNIPOWER a měření v elektrických sítích

Na této stránce naleznete ucelenou nabídku na analyzátory elektrických sítí a další přístroje švédské firmy UNIPOWER AB, předního světového výrobce. Analyzátory sítí se dají podle použití rozdělit na přenosné a stacionární.

unipower-3

Všechny analyzátory UNIPOWER splňují kritéria podle normy ČSN EN 61000-4-30 pro měřicí přístroje v závislosti na třídě, do které spadají. Oproti některým levnějším konkurenčním přístrojům jsou všechny analyzátory UNIPOWER vybaveny anti-alias filtrem, galvanicky oddělenými vstupy a jinými technickými vylepšeními, pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti. Všechny analyzátory (přenosné i pevné) jsou postaveny na jednotné a ověřené platformě bez jakéhokoli operačního systému a točivých součástek, které podléhají opotřebení či budoucí nekompatibilitě.

Všechny analyzátory se dodávají s potřebným příslušenstvím (proudové sondy pro přenosné analyzátory je možno měnit dle požadovaného rozsahu) a s programem pro komunikaci a vyhodnocení (PQ Online, PQ Secure Light / SQL), které jsou v českém jazyce. Analyzátory jsou dodávány u zákazníka včetně zaškolení a případné instalace SW včetně SQL DTB (pro PQ Secure SQL verzi)

Programové vybavení

PQ Online
Program pro konfiguraci analyzátorů UNIPOWER a on-line zobrazení měřených hodnot. Konfigurace analyzátoru je možná pro všechny typy zapojení vstupů (1f, 3f), intervalu ukládání a mezí. Je možné zobrazit reálná měřená data, a to jak v režimu tabulkového výpisu hodnot, osciloskopu, vektorového diagramu (až do 11-té harmonické) a harmonických (sloupcový nebo tabulkový diagram). Další zajímavostí je reálný monitor průběhů napětí, proudů, kmitočtu a okamžitého flikru. To umožňuje vysledovat okamžité chování elektrické sítě a v ní připojených zařízení.

unipower-sw1

PQ Secure
Program pro komplexní vyhodnocení naměřených dat z analyzátorů UNIPOWER. Jedinečností tohoto programu je jeho komplexnost, avšak se zachováním maximálně snadného ovládání. Program v případě verze SQL (pro on-line stahování dat ze stacionárních analyzátorů UP-2210 i přenosných analyzátorů DIP 9000, Unilyzer 902 / 901) pracuje automaticky a uživatel je informován okamžitě o stavu sítě jen v případě překročení nastavených mezí či výskytu události (pokles/přepětí, přechodný děj atd.). Pokud k tomuto dojde, je velmi snadné a rychlé zobrazení těchto událostí pomocí přehledu Globálních a místních událostí, což je tabulkový výpis všech událostí z přidružených analyzátorů. Program tedy umožňuje zobrazit data z mnoha analyzátorů současně a tím poskytnout uživateli komplexní pohled na šíření různých jevů v elektrické síti v případě více instalovaných analyzátorů.

unipower-sw2

V dalším grafickém zobrazení je možné provádět rozbor jednotlivých měřených hodnot samostatně nebo je sdružit do jednoho grafu (např. min. napětí, max. proud, pokles napětí, přechodný děj atd.). V grafu je možné zobrazení nastavených limitů a data lze také zobrazit do statistického přehledu za celou dobu měření. Data je možné také exportovat ve formě TXT, Excel nebo jako obrázek.

unipower-sw3

Poslední možností je vygenerování zprávy z měření včetně statistických grafů a tabulek výskytu a překročení tolerancí. Zpráva může bát vygenerována podle zvolené normy (např. ČSN EN 50160) a hned na 1 straně v přehledném shrnutí jsou zobrazeny informace, zda měřená data byla v souladu se zvolenou normou či nikoli. Zpráva může být uložena ve formátu PDF nebo RTF pro začlenění do dalších zpráv a hlášení. Vyjma mnoha přednastavených šablon dle norem lze také zprávy také modifikovat

Hlavní výhody analyzátorů UNIPOWER

  • kompaktní a robustní provedení s vysokou odolností v nejnáročnějších podmínkách
  • přístroje na platformě bez operačních systémů a točivých součástek (pevné disky, ventilátory) zajišťující dlouholetou životnost a budoucí kompatibilitu
  • přehledný a uživatelsky příjemný SW lokalizovaný do českého jazyka
  • možnost vyhodnocení dat z přenosných i stacionárních analyzátorů v jednom programu včetně jejich současného vyhodnocení (při instalaci více analyzátorů)
  • automatický systém PQ Secure s hlášením přechodných dějů / událostí a možností zasílání zpráv prostřednictvím e-mailu či SMS = okamžitý přehled o stavu monitorované sítě
  • kvalitní přístroje od dlouholetého švédského výrobce UNIPOWER.

Všechny přístroje UNIPOWER se dodávají s českými návody k obsluze včetně zaškolení přímo v sídle kupujícího. Pokud se domníváte, že byste analyzátor pro měření kvality elektrické sítě využili jen příležitostně, nabízíme Vám službu jednorázového či opakovaného měření pomocí tohoto zařízení. Pokud máte zájem o službu, kontaktujte nás.

V případě, že Vás zaujaly informace o nabízených analyzátorech kvality elektrické energie UNIPOWER, kontaktujte nás. Velice rádi Vám poskytneme bližší informace.