Termokamery FLIR pro průmysl, výzkum a další použití

Termokamery (nebo také termovizní kamery či kamery zobrazující teplotní pole) jsou dnes již nepostradatelným nástrojem v mnoha oborech lidské činnosti.
Termokamera obecně zobrazuje infračervené záření (teplo) vyzařované každým objektem a převádí jej na obraz. I když termokamera snímá infračervené záření zejména z povrchu měřeného objektu, umožňuje také odhalit i děje uvnitř objektu. Díky tomu podává okamžitou informaci o teplotním chování měřeného objektu.

Společnost Teledyne FLIR (dříve AGA, AGEMA, FLIR) je nejstarším a největším světovým výrobcem termokamer (termovizních kamer nebo také kamer pro zobrazování teplotních polí) a po celou dobu své činnosti nabízí nejširší nabídku termokamer pro všechny účely použití.

Naše společnost SpektraVision s.r.o. je autorizovaný PREMIUM Partner výrobce Teledyne FLIR a zajišťujeme dodání termokamer, meřicích přístrojů FLIR a k nim příslušenství a profesionální služby (opravy, kalibrace).


Termokamery nacházejí uplatnění zejména v těchto odvětvích:

SARS (koronavirus) – detekce vzvýšené teploty při virových onemocněních
Vybrané termokamery FLIR umožňují rychle a spolehlivě detekovat osoby se zvýšenou teplotou, které by mohly být nakažení virovým onemocněním (SARS, MERS, aktuálně koronavirus COVID-19).

 • stacionární termokamery pro trvalou instalaci
 • vybrané přenosné termokamery pro dočasnou instalaci
 • detekce horečky snímané osoby
 • barevný i akustický alarm v případě detekce

Elektrické rozvody, stroje a zařízení
Termokamery umožňují podat okamžitou informaci o případné závadě na elektrorozvodu a zařízeních projevujících se zvýšenou teplotou (oteplením) spojů nebo jejích částí.
FLIR-elektroinstalace

 • přechodový odpor spojů (nedotažené spoje, nečistoty)
 • kabelové spojky a koncovky (špatně nalisované oka)
 • přehřívání vlivem nesymetrického zatížení
 • vhodné pro rozvody nn, vn a vvn

Mechanické stroje a zařízení
Termokamera je ideální přístroj pro rychlou a snadnou detekci závad mechanických zařízení, které se projeví oteplením vlivem zvýšeného tření či opotřebení.
FLIR-Mechanicke

 • přehřívání ložisek (opotřebení, zvýšené tření vlivem nedostatečného mazání)
 • namáhání převodovek (nadměrná zátěž, nesouosost)
 • přetížení strojů (špatné rozdělení výkonů)
 • zvýšené tepelné namáhání (nedostatečné chlazení)

Stavebnictví
Zejména v posledních letech zaznamenalo toto odvětví velký rozmach a termokamery jsou dnes významným pomocníkem při odhalování závad nových i rekonstruovaných staveb.
FLIR-Stavebnictvi

 • navlhání zdiva (nedostatečná hydroizolace, zatékání)
 • tepelné mosty (nedostatečná tepelná izolace stěn, podlah a stropů)
 • netěsnost budov (spolu s blower-door testem umožňuje zjistit stav průvzdušnosti)
 • detekce míst se vznikem plísní (slabá izolace spolu s nadměrnou vlhkostí vzduchu)

Produktovody
Rychlá diagnostika stavu produktovodů, a to jak venkovních, tak v některých případech také podzemních, která vede k úsporám díky snížení ztrát.
FLIR-Produktovody

 • degradace izolace (zvýšení provozních ztrát)
 • netěsnost ventilů (detekce protékání média ventily)
 • usazeniny a kaly (snížení průtoku a zanášení ventilů)
 • průsaky médií (havárie způsobené špatným stavem a rychlou změnou okolní teploty)

Věda a výzkum
Kromě využití v průmyslu nacházejí termokamery uplatnění zejména v aplikovaném výzkumu a vývoji mnoha vědních oborů.
FLIR-Veda-vyzkum

 • návrh desek plošných spojů (vhodné rozmístění součástek pro snížení tepelného namáhání)
 • lékařská termografie (detekce kožních nemocí, prokrvování končetin atd.) veterinární termografie (studování chování zvířat, zvyšování efektivity chovu)
 • bezpečnostní účely (vyhledávání pohřešovaných osob, ostraha objektů)

Detekce úniku plynu / měření skrz plamen
Speciální řada termokamer FLIR GF umožňuje duální použití. Tedy vyjma standardního bězkontaktního měření teplot umožňují tyto termokamery také optickou detekci úniku celé řady plynů. Hlavní využití nachází tato řada termokamer jak v elektroenergetice, tak také v petrochemických závodech a podnicích zabývajících se chlazením či výrobou různých plynů.


Základní vlastnosti termokamer FLIR

   • přehledné menu v češtině
   • snadné a intuitivní ovládání
   • vyhodnotitelné termogramy ve formátu JPEG ukládané na kartu, který lze bez konverze zobrazit na jakémkoli PC
   • dlouhá výdrž akumulátorů
   • nízká hmotnost, vysoká odolnost a stupeň krytí
   • záruka 10 let na detektor
   • nejvyšší poměr cena/výkon

Pokud se domníváte, že byste termokameru využili jen příležitostně, nabízíme Vám službu jednorázového či opakovaného měření. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás.

Kompletní technickou specifikaci a nabídku na termokamery FLIR Vám velmi rádi zašleme: kontaktní formulář


Související produkty:

FLIR Cx – kompaktní kapesní termokamera s rozlišením až 160 x 120 pix.
 
FLIR Ex – základní řada ručních termokamer s rozlišením až 320 x 240 pix.
FLIR Exx – ruční pokročilé termokamery s rozlišením až 640 x 480 pix.
FLIR T5xx – termokamery střední třídy s rozlišením až 640 x 480 pix.
FLIR T8xx – termokamerx s hledáčkem a rozlišením až 640 x 480 pix.
FLIR T1020 – špičková termokamera s rozlišením 1024 x 768 pix.
 
 • FLIR GF77 – speciální nechlazená termokamera pro detekci úniku metanu, SF6 a dalších plynů
 • FLIR GFx320 – speciální termokamera pro detekci úniku uhlovodíků do výbušného  prostředí
 • FLIR GF320 – speciální termokamera pro detekci úniku metanu a dalších uhlovodíků
 • FLIR GF306 – speciální termokamera pro detekci úniku plynu SF6 a dalších
 • FLIR GF309 – speciální termokamera pro měření pecí skrz plameny
FLIR A50/A70 – odolné stacionární termokamery s rozlišením až 640 x 480 pix
FLIR A400/A500/A700 – stacionární kamery s rozlišením až 640 x 480 pix
FLIR Si124 – akustická kamera pro detekci úniku stl. vzduch / plynu a částečných výbojů
Servis FLIR
Příslušenství FLIR – objektivy, programy, pomůcky pro termovizní měření, servis, kalibrace atd.

​​