Detekce úniku zemního plynu PERGAM

Speciální bezkontaktní systémy SELMA a ALMA pro detekci úniku zemního plynu světového výrobce PERGAM – SUISSE AG jsou určeny jak pro leteckou, tak i pozemní kontrolu plynovodů a obslužné technologie. Systémy SELMA a ALMA pracují na bázi IR laserového skenování povrchu země či technologie na jediné vybrané IR frekvenci frekvenci s největší pohltivostí pouze zemního plynu (tedy nedochází k ovlivnění jinými plyny nebo vzdušnou vlhkostí, jako je charakteristické pro systémy s jinou frekvencí laseru) a umožňují velmi rychle a efektivně lokalizovat místa, kde dochází k úniku zemního plynu z tranzitního, distribučního plynovodu či technologických zařízení. Automatický záznamový systém zaznamenává polohu úniku (GPS souřadnice), datum a čas, pravděpodobnost výskytu úniku a vypočítanou koncentraci plynu. Díky vysoké citlivosti systémů SELMA a ALMA je zajištěno spolehlivé odhalení míst s únikem zemního plynu a zabránit tak ekologoíckým a materiálním škodám a ohrožení života.

Systémy se vyrábějí ve dvou provedeních, a to s ohledem na jejich použití.

SELMA – pozemní automobilový systém

Systém SELMA je určen pro pozemní detekci a lokalizaci úniku zemního plynu v městské zástavbě, ale i na otevřeném terénu. SELMA se seskládá ze dvou laserových jednotek, jedna je umístěna na přední spodní části vozu a snímá přízemní koncentrace plynu. Oproti systémům s nasávacím porcesem má laserový mnohem vyšší spolehlivost a citlivost. Druhá laserová jednotka je umístěna na střeše vozu na otočně na polohovalelné plošine, která je ovládána operátorem. Díky tomuto druhému systému je možno zaměřit úniky plynu na delší vzdálenost mimo vozovku.

SELMA_2 SELMA_3 SELMA_4

 

ALMA – letecký systém

Systém ALMA je unikátní zařízení určené pro bezkontaktní leteckou kontrolu plynovodů a detekci úniku zemního plynu prováděnou z různých typů helikoptér. Systém je zavěšen na certifikovaném a homologovaném nosiči a je kompletně ovládán operátorem z paluby helikoptéry. Místa s detekovanými úniky jsou automaticky zaznamenána s přesnou polohou souřadnicemi GPS spolu s obrazovým záznamem a vypočtenou pravděpodobnou koncentrací úniku. Leteckou kontrolu lze provádět z výšky do 150 m nad zemí a do rychlosti 120 km/h.

 ALMA_2 ALMA_3

V případě zaznamenaného místa je doporučena následná pozemní kontrola lokalizovaného místa a doměření přesné pozice / úniku ručním přístrojem (např. termokamera FLIR GF320).

Systémy SELMA a ALMA jsou celosvětově využívány a provozovány jak přímo provozovateli plynovodů, tak také jako služba (kontrolní měření) nabízena naší společností SpektraVision s.r.o., která je přímým zástupcem výrobce PERGAM-SUISSE AG pro Českou a Slovenskou republiku.

Systémy PERGAM – SUISSE pro detekci úniku zemního plynu

Kompletní technickou specifikaci a nabídku na uvedené systémy PERGAM Vám velmi rádi zašleme: kontaktní formulář


Související produkty:

Termokamery FLIR pro detekci úniku plynů:

    • FLIR GF77a stacionární nechlazená termokamera pro detekci úniku plynů
    • FLIR GF77 přenosná nechlazená termokamera pro detekci úniku plynů
    • FLIR GFx320 – přenosná termokamera do výbušného prostředí pro detekci úniku plynů
    • FLIR GF320 – přenosná termokamera pro detekci úniku plynů
    • FLIR GF306 – přenosná termokamera pro detekci úniku plynu SF6 a dalších plynů

 


Příslušenství FLIR – objektivy, programy, pomůcky pro termovizní měření atd.