Stacionární analyzátory kvality elektrické energie

Tyto přístroje jsou vhodné pro trvalou instalaci a on-line měření / záznam hodnot. Obvykle se analyzátor využívá na předávacím místě mezi dodavatelem a odběratelem elektrické energie, ale uplatnění nachází také v podnikové síti jako pevný on-line monitorovací přístroj určitého místa, technologie nebo UPS, které je klíčové pro vlastní provoz. Měřená data se automaticky v uživatelem nastaveném termínu stahují před LAN (nebo RS-232/485, modem, GSM modem) do serveru s běžící platformou PQ Secure SQL. Zde se data ukládají do SQL databáze a s programem PQ Secure se data zobrazují a vyhodnocují. Data lze zobrazit na libovolném PC připojeném do DTB v rámci podnikové sítě a to s možností konfigurace oprávnění pro jednotlivé uživatele. Celá koncepce měření je založena na maximálním automatickém provozu bez nutnosti zásahu uživatele, který je automaticky informován o aktuálním stavu sítě včetně statistik za uplynulé období. Mezi stacionární analyzátory UNIPOWER patří UP-2210 a UP-2210R.

UP-2210
… je stacionární osmi kanálový analyzátor ve třídě A vhodný pro montáž na jakémkoli místě, kde je třeba provádět permanentní sledování kvality elektrické energie. Analyzátor nabízí všechny možné komunikační rozhraní pro komunikaci se serverem a pro automatické stahování dat

Základní charakteristika:

 • unipower-74x napětí (275 V AC/DC), 4x proudy (6A AC), určeno pro měření přes MTN a MTP, kmitočet
 • činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník a cos φ
 • nesymetrie (napětí i proudu)
 • harmonické a meziharmonické (napětí, proudu a výkonu) podle ČSN EN 61000-4-7
 • flikr (míra vjemu blikání) podle ČSN EN 61000-4-15
 • poklesy a přepětí (volitelná délka záznamu)
 • přechodné děje (již od 1 μs)
 • rychlé změny napětí
 • signální napětí (HDO)
 • 7 digitálních vstupů / 2 digitální výstupy (pro spuštění událostí)
 • měření a vyhodnocení podle ČSN EN 50 160 a dalších norem

UP-2210R
… je stacionární osmi kanálový analyzátor ve třídě A vhodný pro montáž do skříně, kde je třeba provádět permanentní sledování kvality elektrické energie. Analyzátor nabízí všechny možné komunikační rozhraní pro komunikaci se serverem a pro automatické stahování dat

Základní charakteristika:

 • unipower-84x napětí (275 V AC/DC), 4x proudy (6A AC), určeno pro měření přes MTN a MTP, kmitočet
 • činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník a cos φ
 • nesymetrie (napětí i proudu)
 • harmonické a meziharmonické (napětí, proudu a výkonu) podle ČSN EN 61000-4-7
 • flikr (míra vjemu blikání) podle ČSN EN 61000-4-15
 • poklesy a přepětí (volitelná délka záznamu)
 • přechodné děje (již od 1 μs)
 • rychlé změny napětí
 • signální napětí (HDO)
 • 7 dig. vstupů / 2 dig. výstupy (pro spouštění událostí) s možností rozšířit až na 32 vstupů
 • měření a vyhodnocení podle ČSN EN 50 160 a dalších norem