Ukázky

I když se naše společnost převážně zaměřuje na průmyslové aplikace, námi dodávaná technika nachází uplatnění také v jiných oborech.

Zde je zobrazena ukázka využití termokamery FLIR a vysokorychostní kamery FASTEC Imaging při natáčení dokumentu „Netopýři ve tmě“.

Film “Netopýři ve tmě“ vznikl u příležitosti konání 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) a 15. Mezinárodní konference o výzkumu netopýrů(IBRC).

Celý film můžete shlédnout zde: Netopýři ve tmě