FLIR Si2-Pro / FLIR Si2-LD / FLIR Si2-PD akustická kamera pro lokalizaci a kvantifikaci úniku plynů / stlačeného vzduchu, částečných výbojů a mechanických vad ložisek a dopravníků

Akustická kamera FLIR Si2-Pro / FLIR Si2-LD / FLIR Si2-PD je bezkonkurenční efektivní diagnostický přístroj, který umožňuje lokalizaci a kvantifikaci problémů v celé řadě průmyslových odvětví. , vizualizaci a kvantifikaci úniků stlačeného vzduchu a celé řady plynů, částečných výbojů a mechnických vad ložisekUnikátní koncepce 124 vysoce citlivých směrových mikrofonů a 12 MPx video kamery s 8x zoom umožňuje přesnou lokalizaci daného děje s prolnutím do reálného obrazu.

Hlavní předností akustické kamery FLIR Si2 je její rychlá návratnost ve formě úspory vynaložených nákladů na zbytečně spotřebovanou elektrickou energii (např. kompresory) díky detekci a odstranění úniků stlačeného vzduchu nebo řešení výpadků v napájecích sítích (energetické ztráty, poškození izolátorů atd.) díky lokalizaci částečných výbojů.

Akustická kamer FLIR Si2 se nabízí ve 3 typech a jsou určeny pro:

FLIR Si2-LD : detekce a kvantifikace úniků stlačeného vzduchu a celé řady plynů

Akustická kamera FLIR Si2-LD snímá vysokofrekvenční a sluchem nezachytitelné zvuky, které vznikají při úniku stlačeného vzduchu nebo plynů. Ty zobrazuje jako kolorizované body / místa na živém obrazu včetně kvantifikace v dB a litrech / minutu ( l / min). Unikátní je citlivost této kamery, která umožňuje detekci a kvantifikaci úniku o velikosti 0,0032 l / min ze vzdálenosti 2,5 m, což je mnohonásobně vyšší citlivost než u jakéhokoli konkurenčního přístroje!. Do kamery je možné i nastavit náklady na výrobu daného média a kamera tak může přímo kvantifikovat daný jev jako odhadované roční ztráty v Kč (nebo EUR či jiné měně).


FLIR Si2-LD : detekce a kvantifikace mechanických vad ložisek a dopravníků

Akustická kamera FLIR Si2-LD umožňuje také detekci mechanických závad ložisek (zvýšené tření, vibrace), dopravníků a podobně. Tento speciální režim nabízí pouze akustická kamera FLIR Si2!

Akustická kamera FLIR Si2-LD nachází uplatnění v těchto odvětvích:

 • lokalizace úniku stlačeného vzduchu z průmyslových rozvodů
 • lokalizace úniku zemního plynu včetně vodíku z tranzitních a distribučních plynovodů
 • lokalizace úniku průmyslových plynů v rámci výroby, přepravy a skladování

FLIR Si2-PD : detekce a klasifikace částečných výbojů

Akustická kamera FLIR Si2-PD je určena pro detekci částečných výbojů a umožňuje přímo na displeji klasifikovat typ částečného výboje a jaká je jeho vážnost. Tato kamera je určena zejména pro elektroenergetické distribuční, přenosové a výrobní společnosti a umožňuje tak minimalizovat poškození rozvodných zařízení a rušení způsobené částečnými výboji.

FLIR Si2-Pro :

Akustická kamera FLIR Si2-Pro pak kombinuje oba předchozí modely a umožňuje všechny 3 režimy měření / detekce a kvantifikace.

Záznamy (snímky / video až 5 minut) je možné přenést do PC a zpracovat v cloudovém prostředí nebo programu FLIR Thermal Studio a vytvořit přehlednou zprávu s nalezenými úniky a jejich kvantifikaci.

Hlavní předností akustické kamery FLIR Si2 je její rychlá návratnost ve formě úspory zbytečně vynaložených nákladů na zbytečně spotřebovanou elektrickou energii (např. kompresory) díky detekci a odstranění úniků stlačeného vzduchu nebo plynů a prodloužit životnost strojů a zařízení a zvýšit bezpečnost jejich provozu.

Hlavní přednosti akustické kamery FLIR Si2-LD / FLIR Si2-PD / FLIR Si2-Pro:

 • 124 směrových vysoce citlivých mikrofonů zajišťující přesnou lokalizaci
 • frekvenční rozsah 2 až 130 kHz
 • vestavěná videokamera s vysokým rozlišením 12 MPix s vyobrazením intenzity závady
 • široký rozsah pracovních teplot od -10 °C až + 50 °C
 • použití na vzdálenost od 0,3 m až do 200 m
 • vestavěná paměť 128 GB / vyjímatelná SD karta 8 GB
 • ukládání snímků / video záznamů pro pozdější vyhodnocení
 • tvorba přehledné zprávy s klasifikací nalezených závad
 • odolný design pro použití v náročných podmínkách
 • spolehlivá a rychlá diagnostika – >10x rychlejší než jiné metody

Kompletní technickou specifikaci a nabídku na uvedenou akustickou kameru FLIR Si2 Vám velmi rádi zašleme: kontaktní formulář


Související produkty:

Ruční a přenosné termokamery FLIR:

 • FLIR Cx – kompaktní kapesní termokamera     (rozlišení až 160 x 120 pix)
 • FLIR Ex – základní ruční termokamery    (rozlišení až 320 x 240 pix)
 • FLIR Exx – ruční pokročilé termokamery    (rozlišení až 640 x 480 pix)
 • FLIR T5xx – přenosné termokamery střední třídy    (rozlišení až 640 x 480 pix)
 • FLIR T8xx – přenosné profesionální termokamery    (rozlišení až 640 x 480 pix)
 • FLIR T1020 – přenosná profesionální termokamera    (rozlišení 1024 x 768 pix)

Stacionární termokamery FLIR:

 • FLIR A3xx stacionární průmyslové termokamery   (rozlišení 320 x 240 pix)
 • FLIR A50 / A70 – odolné stacionární termokamery   (rozlišení až 640 x 480 pix)
 • FLIR A400/A500/A700 stacionární termokamery  (rozlišení až 640 x 480 pix)
 • FLIR GF77a stacionární termokamera pro detekci úniku plynů

Termokamery FLIR pro detekci úniku plynů:

 • FLIR Si124-LD Plus – akustická kamera pro detekci úniku stl. vzduchu / plynů
 • FLIR Si2 – akustická kamera pro detekci úniku stl. vzduchu / plynů a částečných výbojů
 • FLIR GF77a stacionární termokamera pro detekci úniku plynů
 • FLIR GF77 přenosná termokamera pro detekci úniku plynů
 • FLIR GFx320 – přenosná termokamera do výbušného prostředí pro detekci úniku plynů
 • FLIR GF320 – přenosná termokamera pro detekci úniku plynů
 • FLIR GF306 – přenosná termokamera pro detekci úniku plynu SF6 a dalších plynů

Příslušenství FLIR – objektivy, programy, pomůcky pro termovizní měření atd.


Akustická kamera FLIR Si2